Zaproszenie
Elementy metody M. Montessori w placówkach niemontessoriańskich
 
Aktualności

 Informujemy, że trwa rekrutacja na szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej:

 

Komunikacja alternatywne i wspomagajaca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi.

Wprowadzenie do komunikacji alternetywnej.


ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie AAC - alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, rodzajów systemów komunikacyjnych (znaki przestrzenno - dotykowe, znaki graficzne lub znaki manualne), technik posługiwania się symbolami, takimi jak tablice komunikacyjne, segregatory, plany dnia dla dzieci z autyzmem i
inne.
 
koszt: 140 zł
 

Liczba godzin

6

Zgłoszenia przez cały rok

 

53. AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

I poziom podstawowy.

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy kompetencji komunikacyjnych, tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się, korzystania z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC, poznanie sposobów włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej, włączania rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny oraz zasad tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej.

 


Liczba godzin

15

(1 weekend)

warsztat + ćwiczenia


Zgłoszenia przez cały rok

Koszt: 230 zł

54. AAC - alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

II poziom zaawansowany.

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

Celem szkolenia jest znajomość indywidualnego systemu komunikacji, podstawowych strategii AAC, technik wskazywania, umiejętność projektowania i stosowania tablic wyboru, pomocy komunikacyjnych, książek do porozumiewania się, umiejętność zastosowania zabaw socjoterapeutycznych i zespołowych zajęć komunikacyjnych oraz tworzenia systemu AAC w placówce i współpracy z rodzicami.

 


Liczba godzin

15

(1 weekend)

warsztat + ćwiczenia


Zgłoszenia przez cały rok

 

koszt: 230 zł
 
 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 
***
 
 

 Informujemy, że trwa rekrutacja na szkolenia z zakresu turystyki:

81. Kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

ADRESACI: osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, spełniające wymagane prawem kryteria.

Celem szkolenia jest przygotowanie kierownika placówki wypoczynku do planowania i organizacji pracy w placówce wypoczynku, kierowania kadrą pedagogiczną i personelem administracyjno-obsługowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Liczba godzin

10

Zgłoszenia przez cały rok

koszt: 130 zł

82. Kurs wychowawców kolonijnych.

ADRESACI: osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze wychowawców kolonijnych, spełniające wymagane prawem kryteria.

Szczegóły na www.centrumcde.pl

Celem szkolenia jest przygotowanie wychowawcy kolonijnego do podjęcia pracy w placówce wypoczynku.

Liczba godzin

36 (dwa weekendy)

Zgłoszenia przez cały rok

 
 
 koszt: 180 zł
 
 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 
***
 
Informujemy, że warsztaty metodyczne nt.

Być bliżej dziecka.

Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Warsztat dla nauczycieli i rodziców. (6h)  

odbyły się w sobotę, 27 maja 2017 r.

 

Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy wszystkich typów placówek oświatowych, rodzice, wychowawcy.

Prowadzący: mgr Katarzyna Janowska

Miejsce:   Al. Wolności 6 w Kaliszu, budynek Empik School, I piętro

Godzina: 9.00 - 14.00

Liczba godzin: 6

Koszt: 140 zł

 

trwa rekrutacja na kolejne edycje

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

 

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

***
 
 
Wpłaty prosimy dokonać po otrzymaniu POTWIERDZENIA od CDE
o organizacji w danym terminie na konto:

Idea Bank Nr 52195000012006007268090002

Zapraszamy!

 ***

 Informujemy, że wszystkie szkolenia będą realizowane w 2017 roku.
Można dosyłać zgłoszenia.

ZAPRASZAMY!

DATA

TEMAT

KOSZT

MIEJSCE

18 lutego 2017 sobota

 zgłoszenia do następnych grup

Praca z dzieckiem autystycznym.

Podstawowe metody i zasady pracy.

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

25 lutego 2017 sobota

ZMIANA TERMINU

25 marca 2017

 

 

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 14.00

25 lutego 2017 sobota

POTWIERDZONY

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem aktualnych zmian w prawie oświatowym.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

11 marca 2017 sobota

POTWIERDZONY

Podstawowe elementy tańca współczesnego

oraz wybrane metody kompozycji

układów tanecznych.

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

NOWY TERMIN W 2017


Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

18 marca 2017 sobota

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

Aktywne formy lekcji wychowawczych.

Warsztat dla nauczycieli.


120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 14.00

18 marca 2017 sobota

Czy lektura może być ciekawa? Jak rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży.

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

  25 marca 2017 sobota

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA 

Formy i metody kształtowania postaw uczniów.
Wychowanie do wartości.

 

140 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

27 maja 2017 sobota

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA 

Być bliżej dziecka.

Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Warsztat dla nauczycieli i rodziców. (6h)

140 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

8 kwietnia 2017 sobota

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA 

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

NOWY TERMIN 2017

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA 

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy.


8h/

150 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School

 NOWY TERMIN 2017

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA 

 Jak uczyć języków obcych dzieci z e specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)?  130 zł

 Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School

 

 

Informujemy, że w sobotę 25 marca 2017 r. odbyły się
warsztaty metodyczne nt. 

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych, logopedzi, terapeuci.
Prowadzący: mgr Małgorzata Błaszczyk

Miejsce:   Al. Wolności 6 w Kaliszu, budynek Empik School, I piętro

Godzina: 9.00 - 14.00

Liczba godzin: 6

Koszt: 130 zł

***

 

Informujemy, że w sobotę 11 marca 2017 r. odbyły się

warsztaty taneczne nt.

  Podstawowe elementy tańca współczesnego

oraz wybrane metody kompozycji układów tanecznych

w Kaliszu.


 
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych.
Prowadzący: mgr Anna Wytych - Wierzgacz

Miejsce:   Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, ul. Podmiejska 25a

                (wjazd od. ul. Serbinowskiej) godz. 9.00

Liczba godzin: 8
koszt: 130 zł

 ***

 Informujemy, że w sobotę 25 lutego 2017 r. odbył się kurs nt. 
 
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem aktualnych zmian w prawie oświatowym.

Al. Wolności 6 od godz. 9.00 w Kaliszu
 
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych.
Prowadzący: mgr Dariusz Grzesik
Liczba godzin: 8

 ***

Informujemy, że w sobotę 18 lutego 2017 r. odbyły się warsztaty nt. 

 

Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody

i zasady pracy.

Al. Wolności 6 od godz. 9.00 w Kaliszu

 
ADRESACI: terapeuci, nauczyciele, pedagodzy wszystkich placówek oświatowych.
 
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania objawów autyzmu wczesnodziecięcego i zespołu Aspergera, poznanie podstawowych metod pracy z dzieckiem autystycznym takich jak: metody stymulacji sensorycznej, metody behawioralne, metoda opcji, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, metoda Afolter, metoda wizualizacji i inne.
 
Prowadząca: mgr Beata Szalonka
LICZBA GODZIN: 8

Prosimy o przesyłanie KART ZGŁOSZEŃ 
na kolejne edycje szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 

 ***

Informujemy, że w sobotę 28 stycznia 2017 roku odbył się

Kurs instruktażowy dla nauczycieli - KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH (10h)

Al. Wolności 6 w Kaliszu

koszt: 130 zł

 ***

 

Czytaj całość
 
Rok szkolny 2016-2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół
i placówek oświatowych

z radością świętujemy 15 lat obecności i budujących doświadczeń na rynku szkoleniowym. Wiedza i praktyka, które zdobyliśmy poprzez współpracę z wieloma instytucjami oświatowymi i uczelniami, specjalistami, a także dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych napawają nas dumą i zadowoleniem.

Dzięki kreatywności i otwartości na nowe wyzwania wzięliśmy udział w ciekawych projektach edukacyjnych, przygotowaliśmy nauczycieli do bardziej efektywnej pracy dydaktycznej i pedagogicznej, tym samym podnosząc jakość pracy placówek z nami współpracujących.

Przed nami sporo zmian w zakresie prawa oświatowego i zarządzania oświatą. Jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań idących wraz z założonymi zmianami. Dlatego przygotowaliśmy nową ofertę Centrum Doskonalenia Edukacyjnego i podjęliśmy współpracę z nowymi partnerami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli i placówek oświatowych podjęliśmy współpracę z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi, dzięki której umożliwiamy podjęcie studiów podyplomowych oraz studiów I i II stopnia.

Szkolenia prowadzimy w formie warsztatów doskonalenia zawodowego, kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych. Nauczycielom umożliwiamy ukończenie kursu i zdanie międzynarodowego egzaminu PTE General Level 3 z języka angielskiego do poziomu B2 w Kaliszu.

Nasi wykładowcy to praktycy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą praktyczną również w bezpośredniej pracy z dzieckiem, rodzicem czy klasą. Z przyjemnością zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami i rodzicami do udziału w warsztatach i projektach realizowanych przez Centrum.

Od 2016 roku patronujemy Akademii Młodego Podróżnika, dzięki której możemy bezpośrednio wspomagać i uatrakcyjniać pracę w grupach szkolnych i przedszkolnych.

Wszelkie aktualności i nowości prezentowane będą na nowej stronie internetowej. W nowej odsłonie strony otwieramy dział publikacji, dzięki którym nauczyciele będą mieli dostęp do literatury fachowej.

Ostatnie wyniki naszej pracy dowiodły, że potrafimy sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Poszerzając ofertę liczymy, iż kolejnym zadowolonym nauczycielom wystawimy certyfikaty wysokich kompetencji zawodowych, czego zarówno Centrum jak i Państwu życzę


Monika Piechowicz – Kruk
Dyrektor CDE

 ***

Czytaj całość
 
Zobacz też…

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort